1. Home
  2. »
  3. Gwarancja

Gwarancja

Gwarancja skuteczności zalecanych systemów izolacji akustycznej

Gwarancja skuteczności systemów tłumienia hałasu jest udzielana w przypadku przygotowania projektu izolacji akustycznej przez dział inżynieryjny Decibel PLC.

Projekt izolacji akustycznej obejmuje:

Pomiary poziomów dźwięku generowanego w pomieszczeniu źródłowym i przekazywanego do odbiornika w aktualnej pozycji.

Wartości obliczeniowe przewidywanej redukcji hałasu przy zadanej krzywej po wykonaniu przepisowego systemu izolacji akustycznej.

Pomiary poziomów dźwięku są generowane w pomieszczeniu źródłowym i przekazywane do pomieszczenia odbiorczego po wykonaniu systemu wygłuszenia.

Okresy gwarancji na roboty budowlane i instalacyjne

Minimalne okresy gwarancji na roboty budowlano-montażowe określone w Rozporządzeniu Nr 2 z dnia 31 lipca 2003 r. wynoszą od 18 do 36 miesięcy, w zależności od robót budowlanych realizowanych na podstawie Rozporządzenia Nr 2 z dnia 31 lipca 2003 r. Ministerstwa Rozwoju Regionalnego i Robót Publicznych w celu oddania do użytku robót budowlanych w Republice Bułgarii oraz minimalnych okresów gwarancji na wykonane roboty budowlano-montażowe, obiekty i place budowy.

Gwarancja na produkt firmy Decibel PLC.

Decybel spółka z ograniczoną odpowiedzialnością gwarantuje jakość wytwarzanych i oferowanych wyrobów zgodnie z wymogami Rozdziału IV Rozporządzenia nr 2 z dnia 31 lipca 2003 r. MRDPW.

Niniejsza gwarancja obejmuje wszystkie wady surowców i materiałów zakupionego produktu od Decibel Plc., wynikające z prawidłowej i standardowej eksploatacji i przechowywania.

Gwarancja nie obejmuje: uszkodzeń spowodowanych niedbałym transportem (jeżeli materiał nie jest transportowany przez przedstawiciela Decibel Plc.), magazynowaniem, demontażem, przeciążeniem mechanicznym; Naprawy wykonane przez użytkownika lub osoby trzecie; Wady eksploatacyjne (zanieczyszczone przez użytkownika lub osoby trzecie); Nieprawidłowa instalacja materiału (jeśli nie została zainstalowana przez autoryzowanego instalatora firmy Decibel Plc.)

W celu reklamacji kupujący musi przedłożyć dokumenty przez Decibel PLC. potwierdzający jego zakup.

Na naszej stronie używamy plików cookies. Kontynuując, akceptujesz te pliki cookie. Dowiedz się więcej o plikach cookie.