Skontaktuj się z nami

SKONTAKTUJ SIĘ

Chcielibyśmy usłyszeć od ciebie! Wyślij nam wiadomość, a jeden z naszych przedstawicieli skontaktuje się z Tobą tak szybko, jak to możliwe.

(Proszę wypełnić wszystkie wymagane pola oznaczone *.)

Jak wolisz, żebyśmy się z Tobą kontaktowali?


This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
 1. Home
 2. »
 3. Polityka prywatności

Polityka prywatności

Zasady ochrony prywatności firmy DECIBEL

Witamy na naszej stronie w celu wyjaśnienia kwestii ochrony danych osobowych w firmie "DECIBEL" Sp.

Polityka informacji o ochronie danych wyjaśnia, w jaki sposób zbieramy i wykorzystujemy Twoje dane osobowe oraz informuje Cię o Twoich prawach do ochrony danych osobowych. PLC DECIBEL. (DECIBEL) zaktualizował swoją politykę informacyjną w celu spełnienia wymogów ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, które weszło w życie 25.05.2018 r.

Dla łatwiejszego czytania Politykę informacyjną o ochronie danych osobowych podzieliliśmy na osobne rozdziały. Możesz wybrać interesujące Cię informacje i przeczytać więcej. W niektórych miejscach dla wygody udostępniliśmy informacje w formie pytań i odpowiedzi.

Naszym celem jest poprawa naszych usług i Twojej świadomości. W związku z tym celem, jeśli masz porady i sugestie, jak lepiej komunikować się z Tobą naszą Politykę informacyjną, możesz przesłać swoje sugestie i uwagi na adres office@decibel.bg.

1. O Decibel i naszej Polityce Prywatności

DECIBEL jest zarejestrowany w Rejestrze Handlowym pod numerem UIC 202768463, z siedzibą i adresem zarządu Bułgaria, 2140 Botevgrad, 1 Industrialna street. Informacje o rodzajach i charakterystyce usług i produktów świadczonych przez DECIBEL można znaleźć na naszej stronie internetowej, a także w każdym z oddziałów DECIBEL. Naszym celem jest zapewnienie prywatności i ochrony danych osobowych wszystkich użytkowników.

Niniejsza Polityka prywatności zawiera informacje o tym, w jaki sposób DECIBEL przetwarza dane osobowe. Obejmuje to dane osobowe, które zbieramy o Tobie, gdy korzystasz z naszej strony internetowej, naszej centrali telefonicznej, gdy korzystasz lub jesteś odbiorcą naszych usług lub produktów, oraz informacje, które otrzymujemy z innych źródeł.

Dane osobowe to wszelkie informacje o zidentyfikowanej osobie fizycznej lub osobie, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden bądź kilka atrybutów.

DECIBEL jest administratorem danych osobowych, który będzie przetwarzał Twoje dane osobowe. Możesz skontaktować się z nami pod adresem:

Bulgaria, 2140 Botevgrad, 1 Industrialna street or by e-mail: office@decibel.bg.

2. Dane osobowe, które przetwarzamy

DECIBEL przetwarza różne rodzaje danych osobowych. Obejmuje to informacje, które nam przekazujesz, oraz informacje, które tworzymy, gdy świadczymy usługi lub dostarczamy towary Tobie lub innym klientom. Więcej informacji na temat przetwarzanych przez nas danych osobowych oraz sposobu ich gromadzenia lub pozyskiwania można znaleźć poniżej.

 • Data kontaktu

Obejmuje to imię i nazwisko, adres i inne dane kontaktowe, takie jak adres e-mail i numery telefonów.

Jeśli pracujesz dla jednego z naszych klientów biznesowych, zarejestrujemy nazwę firmy, Twoje stanowisko w firmie oraz adres firmy, adres e-mail i numery telefonów.

Te informacje są dostarczane przez Ciebie, gdy korzystasz z naszej strony internetowej lub gdy kontaktujesz się z nami bezpośrednio lub gdy korzystasz lub jesteś odbiorcą usług lub towarów DECIBEL.

Podasz również informacje firmie DECIBEL, wypełniając jeden z naszych formularzy lub prosząc o usługę online, na przykład przesyłając informacje o przekierowaniu dla swojej przesyłki.

 • Informacje finansowe

Rejestry Twoich płatności i informacje o płatnościach, takie jak płatności kartą kredytową lub debetową.

Podajesz te informacje samodzielnie, gdy korzystasz z naszych usług lub przekazujesz nam w celu otrzymania płatności.
Możemy również otrzymywać informacje od stron trzecich, takich jak banki, w celu dokonania płatności.

 • Dane klientów dla usług

Rejestry produktów i usług, z których korzystałeś. Obejmuje to szczegóły przesyłek, które otrzymałeś, jeśli jesteś klientem posiadającym konto lub podając swoje imię i nazwisko oraz adres jako odbiorca przesyłki.

Wiele z tych informacji podajesz samodzielnie podczas korzystania z naszych usług. Będziemy również generować informacje w procesie świadczenia naszych usług.

 • Historia adresów

Twój stary adres i nowy adres podczas organizowania przekierowania.

Podajesz te informacje samodzielnie, jeśli zmienisz adres dostawy. Możemy również otrzymać te informacje, jeśli ktoś inny upoważniony przez Ciebie zażąda zmiany.

 • Historia kontaktów z nami

Są to szczegółowe informacje na temat wszelkich zapytań, skarg, reklamacji lub próśb skierowanych do firmy DECIBEL i mogą obejmować kopie korespondencji.

Przekazujesz nam te informacje, gdy kontaktujesz się z nami w celu złożenia zapytania, skargi, skargi lub prośby.

 • Dowód dostawy / Potwierdzenie zwrotu

Dokumenty dostawy, w tym podpis, imię i nazwisko oraz adres osób, które podpisują lub przyjmują dostawę towarów.

Informację tę przekazujesz w przypadku przyjęcia dostawy przesyłki, w tym przyjęcia dostawy towaru innej osobie, np. pracownikowi lub osobie upoważnionej.

 • Filmy

Obrazy nagrane przez CCTV i inny sprzęt używany do ochrony naszych klientów, pracowników i mienia.

Utrwalimy Twój wizerunek, jeśli odwiedzisz miejsce, w którym znajduje się monitoring.

3. Jak przetwarzamy Twoje dane osobowe?

DECIBEL przetwarza dane osobowe w wielu różnych celach. DECIBEL będzie przetwarzać Twoje dane osobowe tylko wtedy, gdy istnieje do tego podstawa prawna na mocy ustawy o ochronie danych i/lub ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, jak określono w poniższej tabeli (w niektórych sytuacjach więcej niż jeden zarzut). Podsumowując, istotne podstawy to:

 • Zgoda: wyrażasz zgodę na przetwarzanie Twoich danych w określonym celu.
 • Umowa: przetwarzanie jest niezbędne do zawarcia i/lub wykonania umowy z Tobą.
 • Obowiązek prawny: przetwarzanie jest niezbędne do zachowania zgodności z prawem.
 • Uzasadnione interesy: przetwarzanie jest niezbędne do ochrony uzasadnionych interesów DECIBEL lub strony trzeciej.

Cele, dla których przetwarzamy dane osobowe oraz podstawy prawne tego przetwarzania w każdym indywidualnym przypadku to:

 • Świadczenie usług, gdy istnieje z Tobą umowa.

Umowa - Musimy przetwarzać Twoje dane, aby świadczyć Ci te usługi zgodnie z tą umową.

 • Obsługa klienta - obsługa zapytań, reklamacji, reklamacji lub reklamacji związanych z naszymi produktami

Umowa – Twoje dane musimy przetwarzać w celu świadczenia Ci tych usług zgodnie z zawartą już umową.

 • Zapytania dotyczące Twoich praw do prywatności.

Uzasadniony interes — być może będziemy musieli przetwarzać Twoje dane w celu udzielenia odpowiedzi na wszelkie zapytania, skargi lub prośby zgłoszone przez Ciebie lub inną osobę, której dane dotyczą.

 • Marketing własnych produktów i usług bezpośrednio do naszych klientów i potencjalnych klientów.

Uzasadniony interes i zgoda – mamy prawnie uzasadniony interes w sprzedaży naszych produktów i usług obecnym i potencjalnym klientom i czasami musimy w tym celu przetwarzać Twoje dane. W niektórych okolicznościach poprosimy Cię o zgodę na przesyłanie komunikatów marketingowych.

Zawsze masz prawo zrezygnować z marketingu bezpośredniego i sprzeciwić się przetwarzaniu przez nas danych.

 • Poprawa jakości naszych usług oferowanych w serwisie. Na przykład wykorzystujemy informacje o Twoich wizytach na naszej stronie, aby ocenić i zrozumieć, w jaki sposób różne osoby poruszają się po naszej witrynie i ile czasu spędzają na poszczególnych podstronach.

Prawnie uzasadniony interes – czasami musimy przetwarzać dane osobowe, aby zrozumieć, w jaki sposób korzystasz z naszych usług, aby je ulepszać.

 • Zapobieganie i wykrywanie przestępczości – w tym wykorzystanie monitoringu wideo w celu ochrony naszych klientów, pracowników i mienia.

W odpowiedzi na wniosek osób fizycznych o udostępnienie monitoringu wizyjnego w związku z przysługującymi im prawami do ochrony danych osobowych

Prawnie uzasadniony interes – czasami musimy przetwarzać dane osobowe w celu ochrony praw, mienia i bezpieczeństwa osobistego naszych pracowników i klientów, a także w celu udzielenia odpowiedzi na zapytania dotyczące egzekwowania praw osób, których dane dotyczą.

4. Komu udostępniamy Twoje dane osobowe?

 • Wewnętrzny

Właściwi pracownicy DECIBEL mają dostęp do Twoich danych w celach określonych powyżej. Na przykład, jeśli skontaktujesz się z nami z pytaniem lub skargą, Twoje informacje będą widoczne dla odpowiedniego personelu w naszych zespołach obsługi klienta. Kategorie odbiorców poza DECIBEL są wymienione poniżej:

 • Przetwarzający dane osobowe

W niektórych przypadkach DECIBEL zleca Podmiotowi przetwarzającemu dane osobowe przetwarzanie Twoich danych osobowych na potrzeby DECIBEL (gdy potrzebujemy skorzystać z zewnętrznych usług kontrolerów finansowych, możemy zlecić przetwarzanie danych w celach księgowych i finansowych; gdy zlecamy podwykonawstwo jednej z naszych usług) . Podjęliśmy środki, aby każdy podmiot przetwarzający dane osobowe mógł zapewnić bezpieczeństwo Twoich danych osobowych.

 • Wybrane osoby trzecie

DECIBEL może udostępniać dane osobowe innym organizacjom lub organom publicznym w ramach wykonywania swoich obowiązków prawnych, takim jak policja, organy ścigania i inne organy, gdy jest to konieczne do zapobiegania lub wykrywania przestępstw lub ochrony praw, własności lub bezpieczeństwa obywateli. . Czasami, w celu ochrony naszych interesów, możemy ujawnić Twoje dane osobowe profesjonalnym doradcom (np. prawnikom).

 • Władze pocztowe, transportowe i spedycyjne

DECIBEL będzie wymieniać dane osobowe z władzami pocztowymi, transportowymi i spedycyjnymi w kraju. Jeśli otrzymasz nasze produkty, DECIBEL dostarczy informacji potrzebnych do otrzymania od Ciebie naszych produktów. Informacje te zazwyczaj obejmują: imię i nazwisko oraz adres odbiorcy.

 • Ujawnienia wymagane przez prawo lub do celów regulacyjnych

Dane osobowe mogą być udostępniane organom regulacyjnym, gdy jest to konieczne lub właściwe do celów regulacyjnych, takich jak zgodność z naszymi zobowiązaniami prawnymi.

5. Czy przekazujemy Twoje dane osobowe do innych krajów lub organizacji międzynarodowych?

Nie przekazujemy danych osobowych poza obszar naszej działalności.

6. Jak długo przechowujemy Twoje dane osobowe?

Polityka firmy DECIBEL polega na przechowywaniu informacji tylko tak długo, jak jest to konieczne do celu lub celów, dla których je wykorzystujemy. Określimy, jak długo będziemy przechowywać różne dane w oparciu o następujące wymagania:

Przez czas, przez jaki informacje są potrzebne do celu lub celów, w których są wykorzystywane.

Wymagania prawne i regulacyjne.

7. Jakie są moje prawa?

Jeśli chcesz skorzystać ze swoich indywidualnych praw w odniesieniu do swoich danych osobowych, skontaktuj się z naszym zespołem ds. ochrony danych osobowych: office@decibel.bg .

Masz następujące prawa:

 • Prawo do informacji

DECIBEL zapewni Ci „dobrą wiarę i przejrzyste informacje o przetwarzaniu”, gdy zbieramy od Ciebie dane osobowe (na przykład podczas tworzenia konta lub składania zamówień online), a także za pośrednictwem Zasad informacyjnych, takich jak niniejsza.

 • Prawo dostępu

Masz prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz informacji o sposobie ich przetwarzania.

Możesz poprosić o szczegółowe informacje na temat danych osobowych, które DECIBEL przechowuje dla Ciebie, kontaktując się z naszym zespołem ds. ochrony danych osobowych: office@decibel.bg .

Aby chronić Twoje dane, potrzebny jest dowód tożsamości. Chcemy również, aby osoby fizyczne wskazywały, które dane osobowe i czynności przetwarzania dotyczą ich żądania), a także prawdopodobne daty przetwarzania.

 • Prawo do korekty

Masz prawo do poprawiania swoich danych osobowych, jeśli są one niedokładne lub niekompletne.

DECIBEL zapewni, że dane osobowe będą tak dokładne i aktualne, jak to tylko możliwe. Jednak DECIBEL polega na klientach, aby upewnić się, że niektóre informacje, które mają na ich temat, są dokładne i aktualne. Zachęcamy klientów do informowania firmy DECIBEL o wszelkich zmianach w ich danych (na przykład poprzez aktualizację informacji o koncie na naszej stronie internetowej).

 • Prawo do sprzeciwu

Masz prawo sprzeciwić się wykorzystaniu danych osobowych, np. marketingowi bezpośredniemu. Osoby fizyczne mają również prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych na podstawie prawnie uzasadnionych interesów.

 • Prawo do usunięcia

Masz prawo zażądać, abyśmy usunęli lub usunęli dane osobowe z naszych rejestrów, gdy nie ma uzasadnionego powodu, aby kontynuować ich przetwarzanie. W przypadku, gdy dane osobowe są nadal potrzebne do uzasadnionych interesów, usunięcie tych danych nie będzie możliwe, w związku z czym niektóre wnioski mogą zostać odrzucone.

 • Prawo do ograniczenia przetwarzania

Masz prawo „zablokować” przetwarzanie danych osobowych w ograniczonych okolicznościach. Z prawa tego można skorzystać:

- Jeśli dokładność Twoich danych osobowych wymaga weryfikacji;

- Jeżeli podstawa prawna przetwarzania Twoich danych osobowych jest kwestionowana i musi zostać rozpatrzona przez DECIBEL;

- Jeżeli przetwarzanie jest niezgodne z prawem, ale nie chcesz, aby dane osobowe zostały usunięte;

- Jeśli dane osobowe nie są już wymagane przez DECIBEL, ale chcesz, aby dane zostały zachowane do celów prawnych.

 • Prawo do przenoszenia danych

Uprawnienie to dotyczy wyłącznie danych osobowych, które przekazałeś nam drogą elektroniczną i które wykorzystujemy na podstawie Twojej zgody lub w celu zawarcia z Tobą umowy.

Prawo do przenoszenia danych umożliwia osobom fizycznym ponowne wykorzystywanie ich danych osobowych u różnych usługodawców; umożliwiając im przenoszenie lub kopiowanie danych z jednej organizacji do drugiej, jeśli zechcą.

 • Twoje prawo do wycofania zgody

Gdy przetwarzamy Twoje dane osobowe na podstawie Twojej zgody, masz prawo wycofać tę zgodę.

8. Czy stosowane jest zautomatyzowane podejmowanie decyzji, w tym profilowanie?

Zautomatyzowane decyzje to decyzje dotyczące osób, które opierają się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu danych i wywołują skutki prawne, które istotnie wpływają na osoby, których dotyczą.

Nie stosujemy zautomatyzowanego podejmowania decyzji. Nie opieramy naszych rozwiązań na zautomatyzowanym przetwarzaniu Twoich danych osobowych.

9. Witryna i pliki cookie

Aby ta strona działała poprawnie, czasami przechowujemy na Twoim urządzeniu małe pliki danych, zwane ciasteczkami. Większość dużych witryn internetowych również korzysta z tej metody.

Co to są pliki cookie?

Pliki cookie to małe pliki tekstowe, które są przechowywane na Twoim komputerze lub urządzeniu mobilnym, gdy odwiedzasz stronę internetową. Pozwalają stronie przechowywać Twoje działania i preferencje (takie jak nazwa użytkownika, język, rozmiar czcionki i inne ustawienia wyświetlania) przez określony czas, dzięki czemu nie musisz ich wpisywać za każdym razem, gdy odwiedzasz witrynę lub przechodzisz z jednej strony do innego.

Jak używamy plików cookie?

Szczegółowe informacje o używanych przez nas plikach cookie można znaleźć pod adresem https://www.zvukoizolacia.com/ .

Jak kontrolować pliki cookie?

Możesz kontrolować i/lub usuwać pliki cookie, kiedy tylko chcesz – więcej informacji znajdziesz na stronach https://www.zvukoizolacia.com/ i aboutcookies.org. Możesz usunąć wszystkie pliki cookie, które są już zapisane na Twoim komputerze, a także możesz ustawić blokowanie większości przeglądarek. Jeśli jednak to zrobisz, może być konieczne ręczne dostosowanie niektórych ustawień za każdym razem, gdy odwiedzasz witrynę, a niektóre usługi i funkcje mogą nie działać.

Możesz łatwo zaakceptować lub odrzucić pliki cookie na tej stronie, klikając jedno z poniższych łączy w menu ustawień plików cookie: Aktywne / Wyłączone.

10. Jak się z nami skontaktować?

Każdy może się z nami skontaktować w celu skorzystania z przysługujących mu praw do ochrony danych lub złożenia innych zapytań dotyczących danych, dzwoniąc pod numer: +3592427 11 96; e-mailem na adres office@decibel.bg lub listownie na adres:

Bulgaria 2140, Botevgrad

1 Industrialna street

Contact person: Diana Tzonevska

11. Czy i w jaki sposób mogę złożyć skargę do organu nadzorczego?

Jeżeli dana osoba nie jest zadowolona ze sposobu, w jaki rozpatrzyliśmy jej wniosek lub uważa, że przetwarzamy jej dane osobowe niezgodnie z prawem, może złożyć skargę do Komisji Ochrony Danych Osobowych, która jest organem nadzorczym w Republice Bułgarii odpowiedzialnym za wdrażanie ustawy o ochronie danych osobowych oraz ogólnego rozporządzenia o ochronie danych pod adresem: Sofia 1592, Blvd. „Prof. Tsvetan Lazarov” nr 2  

Centrum Informacji i Kontaktu - tel. 02 / 91-53-518 

Recepcja - godziny pracy 9:00 - 17:30 

E-mail: kzld@cpdp.bg

Website: www.cpdp.bg.

Zmiany w Polityce Informacyjnej Ochrony Danych Osobowych

Będziemy postępować zgodnie z Polityką informacyjną dotyczącą ochrony danych osobowych i, jeśli to konieczne, ze względu na zmiany celów i sposobów przetwarzania lub w przypadku pojawienia się nowych wymogów regulacyjnych, opublikujemy wszystkie zmiany tutaj. Udostępniając Politykę informacyjną, poinformujemy Cię o jej ostatniej aktualizacji.

Wszystkie starsze wersje będą dostępne tutaj.

Na naszej stronie używamy plików cookies. Kontynuując, akceptujesz te pliki cookie. Dowiedz się więcej o plikach cookie.